Dokumenty do pobrania

1. UMOWA Z PRZEDSZKOLEM

2. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA