Kadra Niepublicznego Przedszkola Kredka w Legnicy:


 

Teresa Jackowska - dyrektor
Dorota Chruszcz - kierownik placówki
Monika Martyniak - nauczyciel
Beata Sobolewska-Strzelczak - nauczyciel
Violetta Sitek - język niemiecki
Jagoda Augustowska - język angielski
posiłki sporządza - Anna Pluta
o czystość dba - Aneta Majoch
stanu technicznego obiektu dogląda - Sławomir Sydor